Polzela : Nobiles (80 : 70)


Igralci Nobilesa

Izvrsni producent in komentatorja

Zaskrbljeni Boris Zrinski

Rok Skodlar v elementu

Predstavitev Nobilesa

Mladi rod Polzelank

© 1996 Sting / Si21